ONDŘÍČKOVÁ, Pavlína, Vít ČERNÝ a Rostislav DROCHYTKA. Study of calcium-silicate composite lightened by waste expanded perlite. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [online]. IOP Publishing, 2021, 1039(1), 1-9 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1757-899X. Dostupné z: doi:10.1088/1757-899X/1039/1/012014

Uložit do Citace PRO