BOHÁČEK, Adam a Michal BRANDTNER. VYUŽITÍ SVĚTLOPROPUSTNÝCH MATERIÁLŮ VE STAVEBNÍCH KONTRUKCÍCH. Czech Journal of Civil Engineering [online]. Czech Journal of Civil Engineering, 2021, 6(2), 13-20 [cit. 2022-05-22]. ISSN 2336-7148. Dostupné z: doi:10.51704/cjce.2020.vol6.iss2.pp13-20

Uložit do Citace PRO