ŠTĚPÁNEK, Petr, Ivana LANÍKOVÁ a Petr ŠIMŮNEK. Probability-Based Design and Life Cycle Assessment of a Spun Concrete Pole. In: Advances in Engineering Research [online]. Atlantis Press, 2015, s. 76-81 [cit. 2022-05-23]. ISBN 978-94-6252-144-5. ISSN 2352-5401. Dostupné z: doi:10.2991/icsmme-15.2015.18

Uložit do Citace PRO