REBENDA, David. Effect of Viscosupplementation on Friction of Articular Cartilage [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/201036. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Martin Vrbka.

Uložit do Citace PRO