FIALOVÁ, Simona, Martin HUDEC, František POCHYLÝ, Maja GAŠIČ a Simona IVANOVÁ. Experimental Verification of the Use of Ultra Hydrophobic Materials for Water Aeration. Internationa Journal of Advancements in Technology [online]. OMICS Internacional, 2015, 6(2), 1000141-1000147 [cit. 2022-05-27]. ISSN 0976-4860. Dostupné z: doi:10.4172/0976-4860.1000147

Uložit do Citace PRO