ZEMČÍK, Oskar, Josef SEDLÁK a Josef CHLADIL. Changes in the surface layer of rolled bearing steel. Acta Polytechnica [online]. ČVUT, 2015, 55(5), 347-351 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2709. Dostupné z: doi:10.14311/AP.2015.55.0347

Uložit do Citace PRO