VÁVRA, Jiří a Dalibor BIOLEK. A Full-wave Rectifier Based on Memristive Systems. In: Proceedings of the 2nd International Conference on Modelling, Identification and Control [online]. Atlantis Press, 2015, s. 91-94 [cit. 2022-05-23]. ISBN 978-94-6252-099-8. Dostupné z: doi:10.2991/mic-15.2015.20

Uložit do Citace PRO