SLAVÍK, Jan, Anna PUTNOVÁ a Andrea CEBÁKOVÁ. Leadership as a Tool of Strategic Management. Procedia Economics and Finance [online]. Elsevier, 2015, 26(1), 1159-1163 [cit. 2022-12-08]. ISSN 2212-5671. Dostupné z: doi:10.1016/S2212-5671(15)00946-6

Uložit do Citace PRO