KORYTÁROVÁ, Jana a Petra PÍSKATÁ. Assessment of Large-Scale Projects Based on CBA. Procedia Computer Science [online]. Elsevier, 2015, 64(1), 736-743 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1877-0509. Dostupné z: doi:10.1016/j.procs.2015.08.602

Uložit do Citace PRO