VESELÝ, Štěpán a Mirko DOHNAL. Environmental consequences of wildlife tourism: The use of formalised qualitative models. Ekológia [online]. De Gruyter, 2015, 34(3), 260-267 [cit. 2023-05-30]. ISSN 1335-342X. Dostupné z: doi:10.1515/eko-2015-0025

Uložit do Citace PRO