KOZEL, Tomáš a Miloš STARÝ. Stochastic Forecast of Flow Reservoir Behaviour. In: Procedia Earth and Planetary Science [online]. Elsevier, 2015, s. 940-944 [cit. 2022-05-23]. ISBN 978-80-970698-4-1. ISSN 1878-5220. Dostupné z: doi:10.1016/j.proeps.2015.08.150

Uložit do Citace PRO