SEDLÁK, Josef, Oskar ZEMČÍK, Martin SLANÝ, Josef CHLADIL, Karel KOUŘIL, Vít SEKERKA a Luboš ROZKOŠNÝ. Production of Prototype Parts Using Direct Metal Laser Sintering Technology. Acta Polytechnica [online]. ČVUT, 2015, 55(4), 260-266 [cit. 2023-09-23]. ISSN 1210-2709. Dostupné z: doi:10.14311/AP.2015.55.0260

Uložit do Citace PRO