OSVALD, Martin. Hluboké neuronové sítě pro analýzu medicínských dat [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/201100. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Michal Španěl.

Uložit do Citace PRO