MARTINEK, Jan, Petr KLAPETEK a Anna CHARVÁTOVÁ CAMPBELL. Methods for topography artifacts compensation in scanning thermal microscopy. Ultramicroscopy [online]. Elsevier, 2015, 155(1), 55-61 [cit. 2023-09-24]. ISSN 0304-3991. Dostupné z: doi:10.1016/j.ultramic.2015.04.011

Uložit do Citace PRO