HRTOŇ, Martin. Semianalytický přístup k simulacím v nanofotonice [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/201370. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. CEITEC VUT. Středoevropský technologický institut VUT. Vedoucí práce Tomáš Šikola.

Uložit do Citace PRO