PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, Marie, Alena KOCMANOVÁ a Jiří KOLEŇÁK. Development of Corporate Governance Performance Indicators for Czech Manufacturing Companies. Danube [online]. De Gryuter, 2015, 6(1), 57-72 [cit. 2023-05-30]. ISSN 1804-6746. Dostupné z: doi:10.1515/danb-2015-0004

Uložit do Citace PRO