PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, Marie, Alena KOCMANOVÁ a Jiří KOLEŇÁK. Determination of economic indicators in the context of corporate sustainability performance. Business: Theory and Practice [online]. Vilnius Gediminas Technical University, 2015, 16(1), 15-24 [cit. 2023-05-30]. ISSN 1648-0627. Dostupné z: doi:10.3846/btp.2015.450

Uložit do Citace PRO