DIVIŠ, Pavel, Jaromír POŘÍZKA, Milena VESPALCOVÁ, Aleš MATĚJÍČEK a Jiří KAPLAN. Elemental composition of fruits from different Black elder (Sambucus nigra L.) cultivars grown in the Czech Republic. JOURNAL OF ELEMENTOLOGY [online]. Polish Society for Magnesium Research, 2015, 20(3), 549-557 [cit. 2023-02-04]. ISSN 1644-2296. Dostupné z: doi:10.5601/jelem.2015.20.1.758

Uložit do Citace PRO