NGUYEN, Martin a Radomír SOKOLÁŘ. Žárovzdorné vlastnosti a korozní odolnost forsterit-spinelové keramiky s využitím vysokoteplotního popílku. Czech Journal of Civil Engineering [online]. Czech Journal of Civil Engineering, 2021, 7(1), 35-43 [cit. 2022-12-08]. ISSN 2336-7148. Dostupné z: doi:10.51704/cjce.2021.vol7.iss01.pp35-43

Uložit do Citace PRO