NEČASOVÁ, Jana. Návrh projektu a využití metodiky projektového managementu pro vybranou akci [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/201602. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Lenka Smolíková.

Uložit do Citace PRO