KOUDELOVÁ, Radana, Jana NOVOTNÁ, Hana MARKO, Tereza KADRNOŽKOVÁ, Iveta HOVORKOVÁ, Jan ČERMÁK, Radek VÁGNER a Zuzana HÜBNEROVÁ. Události č. 1/2021-2022 [online]. 32. Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2021, 66 s. [cit. 2021-9-21]. ISSN 1211-4421. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/201606
Uložit do Citace PRO