PAPEŽ, Nikola, Rashid DALLAEV, Ştefan ŢĂLU a Jaroslav KAŠTYL. Overview of the Current State of Gallium Arsenide-Based Solar Cells. Materials [online]. MDPI, 2021, 14(11), 0-16 [cit. 2022-08-08]. ISSN 1996-1944. Dostupné z: doi:10.3390/ma14113075

Uložit do Citace PRO