DOBROVOLNÝ, Martin, Vladimír HABÁN, Jana TANCJUROVÁ a Jan ZBAVITEL. An Investigation of Viscous Torque Loss in Ball Bearing Operating in Various Liquids. Water [online]. MDPI, 2021, 13(10), 1-10 [cit. 2022-05-22]. ISSN 2073-4441. Dostupné z: doi:10.3390/w13101414

Uložit do Citace PRO