HOLUŠOVÁ, Táňa. Numerická podpora pro popis chování cementového kompozitu při únavové zkoušce [online]. Brno [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/201653. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Stanislav Seitl.

Uložit do Citace PRO