KOVÁCS, Pavel. VYUŽITÍ ELEKTRONICKÝCH MEŘÍCÍCH SYSTÉMŮ PŘI SLEDOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSRUKCÍ [online]. Brno [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/201655. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Petr Daněk.

Uložit do Citace PRO