MIARKA, Petr. ANALYSIS OF MIXED MODE I/II FAILURE OF SELECTED STRUCTURAL CONCRETE GRADES [online]. Brno [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/201656. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Stanislav Seitl.

Uložit do Citace PRO