SOKOLA, Lubomír. Nový vnější tepelněizolační kompozitní systém zohledňující udržitelné využívání přírodních zdrojů [online]. Brno [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/201659. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Nikol Žižková.

Uložit do Citace PRO