ŠTĚRBA, Martin. Časové posouzení využití zdvihacích mechanismů v pozemním stavitelství [online]. Brno [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/201660. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Vít Motyčka.

Uložit do Citace PRO