TRENZ, Jan. Půdorysně zakřivené konstrukce podepřené oblouky [online]. Brno [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/201662. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Jiří Stráský.

Uložit do Citace PRO