KOUŘILOVÁ, Xenie, Jana SCHWARZEROVÁ, Iva PERNICOVÁ, Karel SEDLÁŘ, Kateřina MRÁZOVÁ, Vladislav KRZYŽÁNEK, Jana NEBESÁŘOVÁ a Stanislav OBRUČA. The First Insight into Polyhydroxyalkanoates Accumulation in Multi-Extremophilic Rubrobacter xylanophilus and Rubrobacter spartanus. Microorganisms [online]. MDPI, 2021, 9(5), 1-13 [cit. 2023-02-04]. ISSN 2076-2607. Dostupné z: doi:10.3390/microorganisms9050909

Uložit do Citace PRO