NĚMCOVÁ, Andrea, Enikö VARGOVÁ, Radovan SMÍŠEK, Lucie MARŠÁNOVÁ, Lukáš SMITAL a Martin VÍTEK. Brno University of Technology Smartphone PPG Database (BUT PPG): Annotated Dataset for PPG Quality Assessment and Heart Rate Estimation. BioMed Research International [online]. Hindawi, 2021, 2021(9), 1-6 [cit. 2023-01-27]. ISSN 2314-6133. Dostupné z: doi:10.1155/2021/3453007

Uložit do Citace PRO