BAYER, Robert, Jiří MAXA a Pavla ŠABACKÁ. Energy Harvesting Using Thermocouple and Compressed Air. SENSORS [online]. MDPI, 2021, 21(18), 1-15 [cit. 2023-01-27]. ISSN 1424-8220. Dostupné z: doi:10.3390/s21186031

Uložit do Citace PRO