MLÝNEK, Petr, Jiří MIŠUREC, Petr TOMAN, Pavel ŠILHAVÝ, Radek FUJDIAK, Ján SLÁČIK, Zeynep HASIRCI a Konstantin SAMOUYLOV. Performance Testing and Methodology for Evaluation of Power Line Communication. Elektronika Ir Elektrotechnika [online]. Kaunas University of Technology, 2018, 24(3), 88-95 [cit. 2023-02-07]. ISSN 1392-1215. Dostupné z: doi:10.5755/j01.eie.24.3.20983

Uložit do Citace PRO