GOMBOŠ, Michal. Vodojemy - Brno, Žlutý kopec [online]. Brno, 2021 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/201710. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Michal Palaščák.

Uložit do Citace PRO