KREJČÍŘ, Jaroslav, Petr DOSTÁL a Karel DOUBRAVSKÝ. Interconnectivity among Assessments from Rating Agencies: Using Cluster and Correlation Analysis. Business: Theory and Practice [online]. Vilnius Gediminas Technical University, 2014, 15(3), 269-278 [cit. 2022-01-21]. ISSN 1648-0627. Dostupné z: doi:10.3846/btp.2014.26

Uložit do Citace PRO