POLZER, Aleš, Josef SEDLÁK, Jan SEDLÁČEK, Libor BENEŠ a Kateřina MOURALOVÁ. Vertical Graphene Growth on AlCu4Mg Alloy by PECVD Technique. Coatings, MDPI [online]. MDPI, 2021, 11(9), 1-13 [cit. 2023-02-07]. ISSN 2079-6412. Dostupné z: doi:10.3390/coatings11091108

Uložit do Citace PRO