MATĚJKA, Lukáš, Pavel ŠILER, Radoslav NOVOTNÝ, Jiří ŠVEC, Jiří MÁSILKO a František ŠOUKAL. Negative effect of Zinc compounds on hydration kinetics of ordinary Portland cement. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [online]. IOP Publishing, 2021, s. 1-9 [cit. 2021-11-27]. ISSN 1757-8981. Dostupné z: doi:10.1088/1757-899X/1039/1/012004
Uložit do Citace PRO