ČERNÁK, Martin, Michal MICHALEC, Martin VALENA a Matúš RANUŠA. Inlet shape optimization of pneumobil engine pneumatic cylinder using CFD analysis. In: Journal of Physics: Conference Series [online]. IOP Publishing, 2021, s. 8 [cit. 2021-10-23]. ISBN 1742-6588. Dostupné z: doi:10.1088/1742-6596/1935/1/012011
Uložit do Citace PRO