PEKAŘ, Miloslav. Thermodynamic Analysis of the Landolt-Type Autocatalytic System. Catalysts [online]. MDPI, 2021, 11(11), 1-11 [cit. 2023-03-21]. ISSN 2073-4344. Dostupné z: doi:10.3390/catal11111300

Uložit do Citace PRO