ZÁLESKÁ, Martina, Milena PAVLÍKOVÁ, Martin VYŠVAŘIL a Zbyšek PAVLÍK. Effect of Aggregate and Binder Type on the Functional and Durability Parameters of Lightweight Repair Mortars. Sustainability [online]. MDPI, 2021, 13(21), 1-17 [cit. 2023-01-27]. ISSN 2071-1050. Dostupné z: doi:10.3390/su132111780

Uložit do Citace PRO