MACHŮ, Zdeněk, Ondřej RUBEŠ, Oldřich ŠEVEČEK a Zdeněk HADAŠ. Experimentally Verified Analytical Models of Piezoelectric Cantilevers in Different Design Configurations. SENSORS [online]. MDPI, 2021, 21(20), 6759-6759 [cit. 2023-01-27]. ISSN 1424-8220. Dostupné z: doi:10.3390/s21206759

Uložit do Citace PRO