HÝZL, Petr, Radka MATUSZKOVÁ a Dana PROCHÁZKOVÁ. Příklad selhání mostu na dálnici D1. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2021, 32(2), 28-34 [cit. 2023-01-31]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: doi:10.13164/SI.2021.2.28

Uložit do Citace PRO