NEUŽIL, Jan. Uživatelské rozhraní pro HP89410A [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2020. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Petr Beneš.
Uložit do Citace PRO