MACHALA, Jan. Struktura a vlastnosti svarového spoje rotoru parní turbíny [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2021. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Martin Juliš.
Uložit do Citace PRO