PROKEŠOVÁ, Lucie. Posouzení vlivu stavby bytového nebo polyfunkčního domu na cenu sousedního rodinného domu v lokalitě Žabovřesky, obec Brno [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20216. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Alena Superatová.
Uložit do Citace PRO