SZOTKOWSKI, Martin, Jiří HOLUB, Samuel ŠIMANSKÝ, Klára HUBAČOVÁ, Dagmar HLADKÁ, Andrea NĚMCOVÁ a Ivana MÁROVÁ. Production of Enriched Sporidiobolus sp. Yeast Biomass Cultivated on Mixed Coffee Hydrolyzate and Fat/Oil Waste Materials. Microorganisms [online]. MDPI, 2021, 9(9), 1-21 [cit. 2023-02-07]. ISSN 2076-2607. Dostupné z: doi:10.3390/microorganisms9091848

Uložit do Citace PRO