SÝNKOVÁ, Iva, Markéta BÉBAROVÁ, Irena ANDRŠOVÁ, et al. Long-QT founder variant T309I-Kv7.1 with dominant negative pattern may predispose delayed afterdepolarizations under -adrenergic stimulation. Scientific Reports [online]. Nature, 2021, 11(1), 1-13 [cit. 2023-02-04]. ISSN 2045-2322. Dostupné z: doi:10.1038/s41598-021-89234-z

Uložit do Citace PRO