FIALOVÁ, Simona a František POCHYLÝ. Constitutive Equations for Magnetic Active Liquids. Symmetry [online]. MDPI, 2021, 13(10), 1910-1910 [cit. 2023-01-27]. ISSN 2073-8994. Dostupné z: doi:10.3390/sym13101910

Uložit do Citace PRO