JANDOUREK, Pavel, Vladimír HABÁN, Martin HUDEC, Lenka DOBŠÁKOVÁ a David ŠTEFAN. Design of hydraulic recuperation unit. In: EPJ Web of Conferences [online]. EDP Sciences, 2015, s. 347-350 [cit. 2022-05-22]. ISSN 2100-014X. Dostupné z: doi:10.1051/epjconf/201611402051

Uložit do Citace PRO