LIPOVÝ, Břetislav, Filip RAŠKA, Iva KOCMANOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Martin HLADÍK, Jakub HOLOUBEK, Matěj BEZDÍČEK a Ctirad MACHÁČEK. Trichoderma longibrachiatum and Aspergillus fischeri Infection as a Cause of Skin Graft Failure in a Patient with Critical Burns after Liver Transplantation. Journal of Fungi [online]. MDPI, 2021, 7(6), 1-10 [cit. 2022-08-18]. ISSN 2309-608X. Dostupné z: doi:10.3390/jof7060487

Uložit do Citace PRO